Miody

Miody, wg dyrektywy Unii Europejskiej 2001/110EC, to naturalne słodkie substancje wytworzone przez pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które pszczoły zbierają, przebierają przez łączenie ze specyficznymi substancjami własnymi, składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania w plastrach. Produkty te mogą być płynne, lepkie, lub skrystalizowane. Miód dzieli się na: nektarowy zwany dalej kwiatowym, oraz miód spadziowy.

Dzięki dużej zawartości cukru prostego glukozy, którą szybko wchłaniamy, miód jest znakomitym pokarmem dla sportowców i doskonałą odżywką dla serca. Przy osłabieniu mięśnia sercowego zaleca się codzienne spożywanie miodu.